เกษตรเดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ในไร่ทหารสานประชา จ. ลพบุรี

ข่าวทั่วไป Thursday January 11, 2018 09:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือทหาร ภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ณ ไร่ทหารสานประชา ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
สืบเนื่องจาก การจับมือกัน 4 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี และเกษตรกร ทำข้อตกลงปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์ ในปี 2561 ซึ่งทางศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณไร่ทหารสานประชา กว่า 70 ไร่ ให้เกษตรกร 25 ราย ปลูกสมุนไพร 2 ชนิด คือ คือฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน เพื่อผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับผลิตยาสมุนไพร โดยทางบริษัทฯ จะรับซื้อฟ้าทะลายโจร 12-18 ตัน/ปี และขมิ้นชัน 10-14 ตัน/ปี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตด้านสมุนไพรอินทรีย์ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดผู้รักสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ผลิตยา ซึ่งได้จากวัตถุดิบที่เป็นพืชอินทรีย์ปลอดภัยได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จึงได้ประชุมวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ปี 2561 ร่วมกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทรับซื้อสมุนไพร เพื่อให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย์โดยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต รักษาสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค สามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้โดยปลูกพืชแบบผสมผสานที่ให้ผลผลิตสูง และจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดได้หลากหลายมากขึ้น
รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรคือให้ความรู้แก่เกษตรกร พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานระหว่างเกษตรกรกับตลาดหรือผู้ซื้อให้เกิดความเป็นธรรม เกษตรกรมีความมั่นใจและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาด้านตลาด และหาตลาดสำรองเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่ไร่ทหารสานประชา สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยปีที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9 ราย ได้ผลผลิตคือขมิ้นและฟ้าทลายโจร ซึ่งจะจำหน่ายเป็นหัวพันธุ์แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2561 เพื่อขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มผลผลิตส่งขายได้ตามความต้องการของตลาดต่อไป
"ภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรคือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ระบบการผลิตจนถึงการตลาดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยเน้นที่จะเพิ่มพื้นที่ ปริมาณการผลิต และมูลค่าผลผลิต ตลอดจนผลักดันให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" รองอธิบดีฯ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ