พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและประชาชน พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 16:20:36 น.
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

?พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและประชาชน พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

? นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พพ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ สำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่ปัจจุบันนี้ พบว่ามีบริษัทบางรายแสดงพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ พพ. เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยวิธีการเสนอว่าสามารถให้การช่วยเหลือแก่หน่วยงานราชการหรือผู้ประกอบการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จาก พพ. ได้

?ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และป้องกันการเข้าใจผิดของหน่วยงาน พพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า พพ. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว หากตรวจพบการกระทำผิดเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พพ. ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ซึ่งหากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย สามารถสอบติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 02-223-0021-9 ต่อ 1074 โทรสารหมายเลข 02-226-4697 ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง