ภาพข่าว: วิศวะ จุฬาฯ จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มั่นใจเดินหน้าแผน ผลักดันไทยให้พัฒนา เป็นหนึ่งของอาเซียน ในเวลา 20 ปี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 17:20:10 น.
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

ดร.สุพจน์ เตชวนสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์จากภาควิชาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ 'การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม' เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตร่วมกัน (Inclusive Growth) บรรลุเป้าหมายสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากรมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2579 บนพื้นฐานของแนวคิด 'เติบโต สมดุล ยั่งยืน' ทั้งนี้ผู้สนใจติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailand2580.com

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง