ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 20 (1/2561)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 มกราคม 2561 17:19:44 น.
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 20 (1/2561) โดยมี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 20 (1/2561) มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 4 มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย การพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การดำเนินการโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน ณ โถงสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง