ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินบาทของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 'AA+(tha)’

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 29, 2018 17:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III compliant Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (อันดับเครดิต 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'AA+(tha)' ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุ 10.5 ปีและผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายสินเชื่อของธนาคารและเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุน ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 นี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCT ที่ 'AAA(tha)' หนึ่งอันดับเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ ข้อกำหนดสิทธิที่สำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวคือเรื่องปัจจัยที่แสดงว่าธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability trigger) โดยมีการกำหนดไว้ว่าธนาคารจะมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เมื่อธนาคารกลางหรือทางการตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และการรองรับผลขาดทุนไม่ได้บังคับให้เป็นการตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้จะลำดับการชำระหนี้ก่อน (more senior) ตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และหุ้นสามัญ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ให้เกิดการตัดหนี้สูญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้จะถูกตัดเป็นหนี้สูญในสัดส่วนที่เท่ากัน (pari passu) กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับผลขาดทุนได้ ชุดอื่นๆ ที่ออกโดยธนาคาร อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากบริษัทแม่ ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC; A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) เนื่องจาก ICBCT มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนธุรกิจในภูมิภาคของ ICBC และสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูงของ ICBC ที่ 97.9% ในธนาคารลูกในไทย และใช้สัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCT ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากอันดับเครดิตของ ICBC ดังนั้นการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ ICBC อาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของ ICBCT และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCT และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารแม่อย่างมีนัยสำคัญ หรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารลูก อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ