ทส. ชี้แจงการแต่งตั้ง โยกย้ายผู้บริหาร/ข้าราชการในกระทรวงทรัพยากรฯ

ข่าวทั่วไป Wednesday February 7, 2018 12:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษก ทส. เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าว ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้แต่งตั้งและปล่อยให้มีตำแหน่งว่างในระดับ 10 และระดับ 9 จำนวนกว่า 25 ตำแหน่ง นั้น เนื่องจากที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้หมดวาระเมื่อเดือนกันยายน 2560 ตามวาระของอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงฯ ซึ่งกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่ ตาม อ.ก.พ.กระทรวงฯ แล้วเสร็จ และมีการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหาร ทส. ในขั้นตอนการประกาศรับสมัคร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการแต่งตั้งตามระเบียบ กพ. ได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งยืนยันว่าที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ทส. ก็ทำงานได้ตามปกติ ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ทส.แต่อย่างใด ทส. ได้กำหนดแผนดำเนินการในการแต่งตั้ง ตำแหน่งต่างๆ ให้แล้วเสร็จและสามารถทำงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่างได้ก่อนสิ้นปี 2560 แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าของ อกพ.ทส. ได้หมดวาระเมื่อช่วงประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2560 จึงจะต้องมีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ จากนั้น ทส. จะได้เริ่มดำเนินการตามระยะเวลาและระเบียบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูง (C10 อธิบดีหรือเทียบเท่า) นักบริหารระดับต้น (C9 รองอธิบดี) และระดับอำนวยการสูง (C9 ผู้อำนวยการสำนัก) ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด โดยมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ(ทั้ง 3คณะ คือ บริหารระดับสูง , บริหารระดับต้น และอำนวยการสูง) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 2. ประกาศระยะเวลาการรับสมัคร 3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดวันสัมภาษณ์ 4. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และวันสัมภาษณ์ 5. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ พิจารณาความเหมาะสม และเสนอรายชื่อต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายชื่อ และดำเนินการแต่งตั้ง(เฉพาะ บริหารระดับต้น และ อำนวยการสูง) สำหรับตำแหน่งบริหารระดับสูง จากข้อ 5. ปลัดกระทรวงฯ จะนำเรียนท่าน รมว.ทส. เพื่อพิจารณา นำเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ