ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์

ข่าวท่องเที่ยว Friday February 16, 2018 10:59 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.-- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมเวิร์คชอป การจัดสวนของขวัญ การจักสานหัตกรรมท้องถิ่น การทำกังหันลมทานตะวัน การทำผ้ามัดย้อม และการแต่งหน้าคัพเค้กทานตะวัน โดยใช้ผลผลิตจากต้นทานตะวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์มาร่วมดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงน่ารัก ประกอบด้วยกระต่าย ลูกหมู ลูกแพะ และเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น อาทิ หอคอยทานตะวัน 360 องศา จุดถ่ายภาพต่างๆ ในทุ่งทานตะวัน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผ้าไหม เครื่องเงิน ผลิตภัณณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มสมาชิก ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๑๘ ไร่ และมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำนวน ๑๒ ไร่ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูการทำนาแล้ว จะมีการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นการปรับปรุงดินให้มีสภาพดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป หนึ่งในพืชหลังนาที่ปลูกคือ ทานตะวัน โดยได้ทดลองเพาะปลูกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และให้ผลดี สามารถช่วยรักษาหน้าดิน และได้ผลผลิตเป็นเมล็ดทานตะวันสำหรับเก็บไว้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และนอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงที่ต้นทานตะวันบานเต็มที่ ให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมความงามของต้นทานตะวัน และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ทำให้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีการเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาภายหลังการเก็บเกี่ยวให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน ท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ