ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:58:54 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เกษตรอินทรีย์..ดี๊ดีต่อคุณ" ณ วิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ยโสธร เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีความเชื่อมั่นต่อเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อนเดินทางไปเปิดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับตัวแทนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และพบปะเกษตรกรในพื้นที่บ้านโนนทรายงามต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง