ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 17:09:26 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและหารือแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมจุดชมวิวเส้นทางศึกษาศูนย์สาธิตการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯที่มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง