พช.ชวนประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 17:21:53 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มีข่าวดีสำหรับนักเขียนน้อย รวมถึงนักอยากเขียนทั้งหลาย เพราะในวาระครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "โอ้โฮ... OTOP" ขึ้น โดยจะต้องมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน

ของตนเอง โดยแบ่งประเภทและรางวัลในการประกวด ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 3,000 บาท 3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท 3 รางวัล 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา 10,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 5,000 บาท 3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท 3 รางวัล 3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 15,000 บาท 1 รางวัล รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 7,000 บาท 3 รางวัล รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 4,000 บาท 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรทุกรางวัล

กำหนดความยาว 1 - 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point ส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดเรียงความ 'โอ้โฮ... OTOP' ระดับ..." ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 กำหนดประกาศผลและมอบรางวัลภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 02 1416320 - 23 หรือ 02 1416387 หรือwww.facebook.com/prcdd

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง