กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:59:36 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

21 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(วท.) โดย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา "การพัฒานาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก" และ "การทดสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ" โดยการสัมมนานี้มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตั้งแต่วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 55 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษ ที่ปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนขนส่งต่ำ ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับลักษณะสินค้าได้ง่าย และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเทคโนโลยี เทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ จะช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีคุณภาพ มีการควบคุมเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายสันติกุล ยานะจิต ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัท ดี.เอ.รีเซิทร์เซ็นเตอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ได้รับความรู้วิชาการด้านกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษ และสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ช่วยแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง