ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ล่าสุด

"โออิชิ เทรดดิ้ง" ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

เศรษฐกิจ 09:30น. –ThaiPR.net ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานในพิธี... อ่านต่อ

Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว. รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั่วไป 1 มี.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ทั่วไป 23 ส.ค. –ThaiPR.net ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU)... อ่านต่อ

วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่ 35 ลงพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยกัญชง

ทั่วไป 5 ส.ค. –ThaiPR.net วันที่ 1 3 สิงหาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDO)... อ่านต่อ

วศ.อว. ผ่านการคงสถานะการยอมรับร่วม 3 ขอบข่ายจาก APAC

ทั่วไป 26 ก.ค. –ThaiPR.net กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการคงสถานะของการยอมรับร่วมกับ APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) จาก APAC MRA... อ่านต่อ

วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ...

ทั่วไป 21 ก.ค. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการ... อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ของ วศ.อว. ในงาน...

ทั่วไป 23 มิ.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground สนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า... อ่านต่อ

วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ สร้างแนวคิดต่อยอดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

ทั่วไป 22 มิ.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ศิลปะการดมน้ำหอมและการ... อ่านต่อ

วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ...

ทั่วไป 8 มิ.ย. –ThaiPR.net ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมหารือ "โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :... อ่านต่อ

วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ รูปแบบ Peer...

ทั่วไป 23 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)... อ่านต่อ

วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

ทั่วไป 20 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 18 20 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)... อ่านต่อ

วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงาน

เศรษฐกิจ 18 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด... อ่านต่อ

วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม

ทั่วไป 3 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (ชน.บท.) กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ... อ่านต่อ

วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เศรษฐกิจ 3 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย... อ่านต่อ

วศ.อว. เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัย...

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677"... อ่านต่อ

วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน "ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต" ในงาน...

ท่องเที่ยว 12 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 11 12 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์... อ่านต่อ

4 เสือ อว. - มรภ.สงขลา ปั้น "สตูล" สู่จังหวัด BCG

ทั่วไป 1 เม.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย สำนักงานปลัด อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)... อ่านต่อ

วศ.อว. ร่วมลงนาม การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา...

ทั่วไป 1 เม.ย. –ThaiPR.net กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ระหว่าง... อ่านต่อ

สกสว. จับมือ วศ. หารือแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

ทั่วไป 30 มี.ค. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เร่งเครื่องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเ... อ่านต่อ

วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ทั่วไป 28 มี.ค. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. กองเทคโนโลยีชุมชน... อ่านต่อ

วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยี "การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป" พื้นที่...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 24 25 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป... อ่านต่อ

วศ. จับมือ ปตท. เช่าวังจันทร์วัลเลย์ เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไ...

ยานยนต์ มี.ค. 65 –ThaiPR.net ณ ห้องพลังไทย ปตท. สำนักงานใหญ่ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

วศ.อว. เสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิด การสัมมนา เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ... อ่านต่อ

วศ. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพ...

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 10 11  มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กลุ่มเส้นใยธรรมชาติ... อ่านต่อ

วศ. ร่วมเสวนา "ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ." ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ทั่วไป มี.ค. 65 –ThaiPR.net วันที่ 11 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชุมชน ร่วมนำเสนอบทความ เรื่อง... อ่านต่อ


ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อน 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:52 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ