ภาพข่าว: สหกรณ์จังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:03:49 น.
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
รวมทั้งกิจกรรมด้านการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านแม่ระวาน

นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมนางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวทัตพิชา บัวจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าว รวมทั้งกิจกรรมด้านการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนบ้านแม่ระวาน โดยนางสาวปราณี ตั้งน้อย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลด้านการรวบรวมข้าวตลอดทั้งปี ปริมาณ 60 ตัน การแปรรูปข้าวสารขาวมะลิ 105 เพื่อจำหน่ายตลาดปลายทาง เช่น โรงพยาบาลสามเงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จำกัด ร้านค้าชุมชน และ ปตท. เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง