ศิลปศาสตร์ สจล. รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ พร้อมทุนเรียนฟรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:18:42 น.
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ พร้อมทุนเรียนฟรี ยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอด 4 ภาคการศึกษา เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/eauiWx

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 087-680-4468 โทรสาร 0-2329-8445 เว็บไซต์www.la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/liberalartskmitl/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่https://

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559 แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางภาษาของประเทศไทย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง