กรมส่งเสริมสหกรณ์เรียกเจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ถกด่วน เดินหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:25:55 น.
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นัดถกด่วนเจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด 15 แห่ง ระดมความเห็นแนวทางแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟฯ หวั่นขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขณะที่เจ้าหนี้สหกรณ์ทุกแห่งยืนยันไม่ถอนเงินฝากหรือเรียกคืนเงินกู้จากสหกรณ์รถไฟฯ เนื่องจากสหกรณ์ยังคงจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ปกติ ยังไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย พร้อมเสนอสหกรณ์จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สหกรณ์เจ้าหนี้ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อเป็นการช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน

นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ได้จ่ายเงินกู้พิเศษให้กับสมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นเงินรวม 2,285 ล้านบาทเศษ ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ได้กำหนดให้จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่งผลทำให้ขณะนี้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันเงินที่ปล่อยกู้ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากและเงินกู้จากสหกรณ์อื่น ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ฝากเงินหรือให้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยเช่นกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เชิญกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้นำเงินมาฝากและให้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด จำนวน 15 สหกรณ์ ประชุมด่วนเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังคงชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้ตามปกติ ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ ดังนั้น สหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะยังไม่ถอนเงินฝากหรือเรียกคืนเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป และไม่สร้างผลกระทบต่อตัวสมาชิก รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้เสนอให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ส่งแผนฟื้นฟูกิจการให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทุกรายได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อให้ความเห็นในทางที่จะเป็นการช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเอง พร้อมกำหนดวันจัดประชุมร่วมระหว่างสหกรณ์เจ้าหนี้ กับคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และสมาชิก 6 ราย ที่ผิดนัดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ในวันที่ 23 มีนาคม นี้ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด โดยทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นผู้ประสานงานการประชุม

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ว่า ตนในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ฟ้องคดีแทนสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ชุดที่ 7-11 และอดีตผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 26 ราย ฐานกระทำละเมิดต่อสหกรณ์ ซึ่งอัยการได้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างทำสำนวนฟ้อง คาดว่าจะฟ้องคดีได้ภายในเดือนเมษายน 61 นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง