ภาพข่าว: อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ”รองศาสตราจารย์”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 16:24:06 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์" ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๐๙(๒).๒/๑๓๔๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร ๔๐ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง