ประชาสัมพันธ์โครงการ ABAC ODI SUMMIT 2018 : SOAR Model Workshop 1 วัน

ข่าวทั่วไป 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 17:35 น. —ThaiPR.net

งานสัมมนาดีๆ ที่นักธุรกิจ นักพัฒนาองค์กร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด ปัจจุบัน องค์กรในธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทางเดิมที่เคยใช้อยู่อาจไม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร SOAR Model จึงได้ถูกคิดค้นมาเพื่อให้ผู้ที่นำโมเดลนี้ไปใช้สามารถสร้างจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน ค้นหาโอกาสใหม่ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมจะได้ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 เมษายน 2561 พิเศษ ! ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 เพื่อรับส่วนลดพิเศษในราคา 12,000 บาท จากราคาเต็ม 15,000 บาท นอกจากนี้ ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน จะได้รับหนังสือ "Conversations Worth Having" ฟรีในวันงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

และกรณีศึกษาต่างๆจากผู้ก่อตั้ง SOAR Model โดย Dr. JACQUELINE STAVROS.
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • สร้างการเชื่อมโยง วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
  • สนับสนุนกลยุทธ์ทั้งระดับองค์กรและหน่วยงาน
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวิเคราะห์และกำหนดแผนงาน (Bottom-Up Process)
  • สร้างแรงบัลดาลใจให้กับสมาชิกในองค์กร
อัตราค่าลงทะเบียน
  • 15,000 ต่อท่าน

  • หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้รวมค่าอาหารกลางวัน,ของว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เรียบร้อยแล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ