สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดนิทรรศการและแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 เมษายน 2561 16:50:23 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการและแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง" จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2561

การจัดงานนิทรรศการและแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การบัญชีบริหาร การจัดการวิสาหกิจชุมชน และวิชาการจัดการการตลาดสำหรับรัฐกิจและวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีส่วนร่วมกับชุมชน กระตุ้น ส่งเสริม และผลักดันสินค้าของชุมชนในจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการขายของกินของใช้ การร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง