กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 ”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 15:55:00 น.
กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน "Smart Startup ภูมิภาค 2018" ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ และระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ SME และ Startup สามารถ นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็ก เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาธุรกิจการค้าให้แข็งแกร่ง และเติบโตไปสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน และระดับสากลตามนโยบาย Thailand 4.0

ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"Smart Startup ภูมิภาค 2018" ตลอดจนร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่: 5 Trends and Tools for Success" ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานให้ข้อมูลการจัดงาน
กำหนดการ
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
10.10 น. รับชมวีดิทัศน์ การจัดงาน "Smart Startup ภูมิภาค 2018"
10.15 น. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
โดย นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
10.30 น. ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
11.00 – 11.30 น. การเสวนากลุ่ม ภายใต้หัวข้อ
"โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ : 5 Trends and Tools for Success" โดย
- คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ CEO & Founder, MyCloudfulfillment
- คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO & Founder, Que Q
- คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO & Founder, Fixzy
- คุณณิชา ตุวยานนท์ ผู้บริหาร Skin Syrup
- คุณพรรธกา ขันติธรรมากร ผู้บริหาร Skin Syrup
- คุณณนนทภัทร พานิช M.D., Ai Phuket Hostel
- ผู้แทนจากบริษัท ลูมอสสตูดิโอ จำกัด
11.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
11.40 น. เสร็จงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง