วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข่าวทั่วไป Tuesday May 8, 2018 14:57 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และขอเชิญประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำนุบำรุงโบราณสถาน วัด รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่วัฒนาถาวรสืบไป โดยได้รับพระเมตตาจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและแสดงปาฐกถาพิเศษ ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและ
ศาสนสงเคราะห์ โทร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๗ ดูรายละเอียดที่ www.onab.go.th/th/


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ