คาร์กิลล์ สานต่อแนวคิดสร้างสุขสู่ชุมชน ส่งมอบบ้านประชารัฐให้ผู้ยากไร้ ส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มั่นคง

ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 10:37 น. —ThaiPR.net

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกชั้นนำของโลก สานต่อแนวคิดสร้างสุขสู่ชุมชน ระดมแรงกายจากผู้บริหาร พนักงาน และอาสาสมัครกว่า 200 คน ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชนประจำปีต่อเนื่อง มากว่า 17 ปี ครอบคลุมในหลายจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความต้องการ สอดคล้องพันธกิจองค์กรในการเสริมสร้างชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มั่นคง ปัจจุบันได้ส่งมอบบ้านไปแล้วทั้งหมด 134 หลัง ได้จัดกิจกรรมสร้างบ้านและส่งมอบบ้านเพิ่มอีก 5 หลัง ในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 139 หลัง ทั่วประเทศ

มร.ฮานส์ คาบัท ประธานบริหารกลุ่ม คาร์กิลล์ โปรตีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "พันธกิจหลักขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้บริโภค ภายใต้ปรัชญาช่วยให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง หรือ Helping the world thrive เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการจัดการอาหารและเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องภูมิอากาศและทรัพยากรน้ำ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา โภชนาการ ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ดังนั้นโครงการ คาร์กิลล์ สร้างบ้านประชารัฐให้กับผู้ยากไร้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้าถึงความต้องการที่ยังขาดแคลนของประชาชนในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง บ้านและครอบครัวนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกในชีวิต เป็นหน่วยเล็กที่สุดและสำคัญที่สุดของสังคม การมอบบ้านจึงเปรียบเหมือนการส่งต่อสังคมที่ดีในระยะยาว"

นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเสริมว่า "จากการดำเนินงานมาอย่างยาวนานของคาร์กิลล์ในประเทศไทย ทำให้เข้าใจในความต้องการของชุมชนและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันเราดำเนินการสร้างบ้านแก่คนในชุมชนไปแล้ว 134 หลัง และในครั้งนี้จะสร้างและส่งมอบเพิ่มอีก 5 หลัง รวมเป็น 139 หลัง ทั่วประเทศ โดยนับเป็นความช่วยเหลือชุมชนกว่า 400 คน และตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการนี้มา คาร์กิลล์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว 35 ล้านบาท หรือราว 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ"

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า "ขอเป็นตัวแทนพี่น้องในชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอบคุณภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เติมเต็มให้การดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานในหลายครัวเรือนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสมควรได้รับอย่างมีคุณภาพ หากหน่วยงานที่มีความพร้อมเห็นความสำคัญและช่วยเหลือ ย่อมสร้างสังคมที่ดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังตอบสนองจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่อยู่อาศัยโดยตรง ทางจังหวัดมั่นใจว่ากิจกรรมจากโครงการนี้จะจุดประกายให้ทุกภาคส่วนช่วยกันร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับโครงการ คาร์กิลล์ สร้างบ้านสู่ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรฮาบิแทต ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ Linde และ Ecolab พนักงานคาร์กิลล์ ประชาชนในชุมชน ส่วนราชการท้องถิ่น ทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำปี ตามปรัชญาองค์กร Helping the world thrive ร่วมสร้างให้โลกเจริญเติบโตและมั่งคั่ง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ที่ www.cargill.co.th เกี่ยวกับคาร์กิลล์ (Cargill)

กลุ่มคาร์กิลล์ คือ ผู้ผลิตและจัดหาสินค้าบริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และอุตสาหกรรมให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เราร่วมมือกับเกษตรกร ลูกค้า รัฐบาลและชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนด้วยข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 150 ปี เรามีพนักงาน 155,000 คนใน 70 ประเทศที่ทุ่มเททำหน้าที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลกด้วยความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ www.cargill.com

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ