ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พ.ร.บ.สหกรณ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 13:27:45 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับใหม่) (ฉบับที่...) พ.ศ... ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง