คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล ดูงานท่าเรือประจวบ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 17:00:51 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--ท่าเรือประจวบ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร พร้อมคณาจารย์และนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 25 คน ณ ห้องประชุมชลธิศ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ในการนี้นายธนาวุฒิ ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่า ได้กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ภายในเขตท่าเทียบเรือ ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบตลอดจนนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบเรือ C ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการทางทะเล ไปปรับใช้และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ชัดเจนมากขึ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง