เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 17:44:05 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" เชิญติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 และ facebook live TNN2

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่15เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" (Buddhist Contribution to Human Development) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 - 27พฤษภาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์ประชุมสหประชาชาติได้ทางสถานีโทรทัศน์TNN2 และfacebook live TNN2

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง