วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับ TCAS รอบแอดมิชชั่น

ข่าวทั่วไป Tuesday June 5, 2018 11:18 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในโครงการภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 24 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ รวมถึง 3 หลักสูตรใหม่ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://tcas.cupt.net/ ในรอบแอดมิชชั่น รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 2002, 2020, 2045 เว็บไซต์www.sci.tu.ac.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ ScienceThammasat คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิด 3 หลักสูตรใหม่ รับปีการศึกษา 2561 รองรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร (โครงการปกติ) มุ่งผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ ผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft Skill) เพื่อสร้างกำลังคนให้พร้อมตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการปกติ) มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ตอบโจทย์กระบวนการผลิตในโรงงาน ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาขา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และวิศวกรรมและกระบวนการ รวมถึงฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และ นวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในยุคดิจิทัล ผ่านเทคนิคและเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ