ภาพข่าว: อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยชินวัตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 14:26:35 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร พร้อมด้วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน และผ่านการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 8 สถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง