ภาพข่าวปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”

ข่าวทั่วไป 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:22 น. —ThaiPR.net

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology" โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับบริษัท Qualcomm บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านระบบ 3G, 4G และการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สาย 5G รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ 4G, 5G และ Internet of Things (IoT) ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลข้างต้น ให้แก่บุคลากรกระทรวงดิจิทัลฯ หน่วยงานกำหนดนโยบาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปกำหนดนโยบาย รวมถึง ข้อกฎหมาย และการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยข้อมูลและการประมวลผลรวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อผู้คนและสิ่งต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อย่าง 4G Internet of Things (IoT) และ 5G New Radio ที่จำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่เป็นตัวการสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและเสียงบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขั้นสูงและการแปลงข้อมูลดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การจัดตั้งสถาบัน IoT เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ