ภาพข่าวธรรมศาสตร์ จับมือสวทช. พัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์

ข่าวทั่วไป 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11:15 น. —ThaiPR.net

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) และโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทยในระดับมัธยม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

คำอธิบายภาพจากซ้าย

1. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2. นางสาวมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด

3. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

6. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ