ภาพข่าวมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง

ข่าวทั่วไป Thursday July 5, 2018 14:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.-- มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายอาสา สารสิน (ตรงกลาง) ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ และ พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ กรรมการ มูลนิธิฯ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 400 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน" จำนวน 30 ไร่ พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากป่าชุมชน และมีกำลังใจในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นมรดกของประเทศอย่างมีแบบแผน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และชุมชนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อันเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า "เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ