สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 15:11:42 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 17.30 น. (รายละเอียดกำหนดการและใบสมัครตามเอกสารแนบ)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง คุณชาริณี ฝ่ายต่างประเทศ ที่ E-mail charineet@off.fti.or.th

** กิจกรรมดังกล่าวมีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและน้ำ ค่ารถบัส และค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศึกษาดูงานแต่อย่างใด **

ข่าวที่เกี่ยวข้อง