ซัมซุงนำ 'นวัตกรรม’ พัฒนาครูแนะแนว หนุนเด็กไทยค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ก่อนศึกษาต่อในอนาคต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 16:36:40 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ซัมซุงร่วมจัดอบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ ย้ำความสำคัญเด็กไทย ค้นพบศักยภาพตนเองและอาชีพในฝัน เผยยอดใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น Samsung Career Discovery ทะลุ 1 ล้านครั้ง เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้อาชีพหลากหลาย ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางศึกษาต่อ รับมือความท้าทายแห่งโลกอนาคต

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาครูแนะแนวของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีนักการศึกษา อาทิ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพอาจารย์ประจำภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของซัมซุงร่วมเป็นวิทยากร

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ซัมซุง จึงริเริ่มโครงการสำคัญ ได้แก่ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย และนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเอง และวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อ สู่การทำงานอาชีพเป้าหมายในอนาคต โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้งานนวัตกรรมนี้แล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

ในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ซัมซุงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รู้จักนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' อันประกอบด้วย แบบสำรวจตัวเอง ตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และวิดีโอแนะนำอาชีพ กว่า 45 เรื่อง โดยมุ่งหวังให้ครูสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวเด็กที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ และสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพต่างๆ ได้

การอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Active โดยให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นนักเรียน และร่วมทำกิจกรรมที่จะต้องนำกลับไปใช้ที่โรงเรียน เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวมณีรัตน์ แก้วการไร่ ครูแนะแนว โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หนึ่งในครูแนะแนวผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่นำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่ยังไม่รู้ตัวว่าต้องการศึกษาต่อในด้านไหน ได้ค้นพบความถนัดของตัวเอง และค้นพบอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

"นวัตกรรมของซัมซุงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับครูแนะแนว เพราะเด็กในยุค 4.0 มีความสนใจในเทคโนโลยี ครูจึงต้องปรับตัวในการใช้สื่อใหม่ๆ ถ้าครูนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ทำกิจกรรมแนะแนว เด็กจะไม่รู้สึกเบื่อและรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรม"

ทั้งนี้ นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปทดลองทำแบบสำรวจพหุปัญญาและรับชมวีดิทัศน์แนะนำอาชีพได้ที่ www.samsungslc.org/scd และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsungslc.org หรือเฟซบุ๊คเพจ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง