ภาพข่าว: 'ตลาดต่อยอด’ ลงนามความร่วมมือกับ 'สสว.’ เดินหน้าสนับสนุนและขยายช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:29:49 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายธนฑิต เจริญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง "ตลาดต่อยอด" และ "สสว." กับนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเพิ่มช่องทางขาย สรรหาคู่ค้าทางธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมติดอาวุธทางการตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่ระดับประเทศและก้าวไกลไปถึงระดับสากล โดยจัดพิธีการลงนามบันทึกการเซ็นสัญญาร่วมมือกัน เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องสาทร เอ็มไพร์ทาวเวอร์

จากซ้ายไปขวา:
1. นางสาวเพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

2. นางมราลี คงศาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในการควบคุม กำกับดูแล การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์

3. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. นายธนฑิต เจริญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด
5. นายนพปฎล ตั้งนันทนานนท์ ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท เอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
6. นางสาวนงนุช สุธีกุล ผู้อำนวยการอาวุธโสบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท เอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
7. นายจิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ ผู้อำนวยการอาวุโสตลาดเออีซีและค้าส่ง บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง