ภาพข่าว: ซีเกท โคราชต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 10:34:32 น.
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--ซีเกท เทคโนโลยี

นายเจษฎา รัศมิภูติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (แถวยืน กลาง) ทีมวิศวกรและพนักงาน บริษัท ซีเกท (เทคโนโลยี) จำกัด โรงงานโคราช เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง