ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 15:49:28 น.
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.วรางคณา ตัณฑสันติสกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังร่วมถวายเทียนพรรษา ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิดใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนาอำนวยพรแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง