ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงภาพ 'จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 40

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 14:07:31 น.
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน 'นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง' ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2561 และประทานรางวัลแก่ศิลปินผู้ชนะการประกวด พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดร.สาธิต อุทัยศรี กรรมการ นายอภิชาต รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ บัวหลวง นายชัย โสภณพนิช และนางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิบัวหลวง เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงในปีนี้ แบ่งการประกวดผลงานเป็นประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย โดยมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 90 ราย จำนวน 118 ภาพ ผลการตัดสินให้รางวัลแก่ศิลปินผู้มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน 9 ราย และได้มีการคัดเลือกผลงานเข้าแสดงนิทรรศการ 58 ภาพ โดยจะมีการจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และจะนำผลงานดังกล่าวไปจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจรที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นลำดับต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง