ชุมชนสวรรคโลก จัด "รักษ์สวรรคโลก" สานต่อ การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง อย่างมีส่วนรวม วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 16:37:48 น.
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--
ชุมชนสวรรคโลก จัด "รักษ์สวรรคโลก"
สานต่อ การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง อย่างมีส่วนรวม
วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)

เตรียมจัดกิจกรรมครั้งสำคัญของ "ชุมชนสวรรคโลก" ร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างสรรค์งานอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองสวรรคโลก อย่างไรให้มีคุณค่า สร้างสรรค์ และยั่งยืน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ทางชุมชนสวรรคโลก จะมีการจัดโครงการนิทรรศการ "รักษ์สวรรคโลก" โดยทั้งนี้จะมีผลงาน VERNADOC และงานภาพวาด จากฝีมือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมชม

- นิทรรศการประวัติและภาพเก่าเมืองสวรรคโลก
- นิทรรศการ 109 ปี สถานีรถไฟสวรรคโลก
- การสาธิตและร่วม #Workshop #ภูมิปัญญาชาวบ้าน
- ชมการแสดงดนตรีวิถีชุมชน
- ฯลฯ

และในวันที 18 สิงหาคม 2561 ในเวลา 18.00 น. สามารถเข้าร่วมฟังเสวนาในประเด็น "การอนุรักษ์กับการพัฒนาเมือง เรื่องที่พวกเราต้องร่วมกัน"โดย ผศ. ปริญญา ชูแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ อาคารที่ว่าการสวรรคโลก (หลังเก่า)
#รักษ์สวรรคโลก
#KMITLASAVERNADOC
#KMITL #ASA #VERNADOC