กรมการค้าภายใน พร้อมใจช่วยชาวสวน จัดงาน “DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร” เพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์และเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 17:20:39 น.
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศบริโภคผลไม้ไทย ในงาน "DIT Incredible Freshสดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร" ในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำและสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ช่วงเดือนสิงหาคม 2561

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้การจัดงาน "DIT Incredible Fresh สดจากไร่ ใส่ใจคัดสรร" เพื่อให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพในการทำการตลาดสินค้าผลไม้ไทยควบคู่กับการบูรณาการการท่องเที่ยวไทย และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนและเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ.เพื่อช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางสำหรับการกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ทางกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรเสมอมา การช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางและสร้างความนิยมในการรับประทานผลไม้ไทยให้กับ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธะกิจหลักของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คือ การมุ่งมั่นและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การนำประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งจะต่อยอดไปถึงการผลักดันและพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมผลไม้ไทยต่อไป

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดงานไปแล้ว 1 ครั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 16-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนทั่วไป และกำหนดจัดกิจกรรรม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-12 สิงหาคม2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและสร้างโอกาสทางตลาดในอนาคตต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage: DIT ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน และ ผมชื่อผัก นามสกุลผลไม้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง