กสร.อนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้หนี้นอกระบบ

ข่าวทั่วไป Tuesday August 14, 2018 14:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 10 ล้านบาท ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้มีมติอนุมัติเงินกู้ตามโครงการเงินกู้ เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชาแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อี.ดี.ที ลาดกระบัง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นเงิน 10 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกจ้างได้กู้ยืมเพื่อนำไปลดภาระหนี้สินนอกระบบหรือหนี้อื่น ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบกิจการดังกล่าว 236 คน อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา เปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี โดยจะปล่อยกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจสูงสุด ไม่เกินสหกรณ์ละ 10 ล้านบาท เพื่อนำไปให้ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยและเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ