ข่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ล่าสุด

รมว.แรงงาน ชื่นชม 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ทั่วไป 21 ก.ย. –ThaiPR.net กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการ "แรงงานพันธุ์ดี... อ่านต่อ

กสร. ร่วมกับ IOM เปิดตัว คู่มือสำหรับภาคธุรกิจวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน...

ทั่วไป 20 ก.ย. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประเทศไทยจัดทำคู่มือสำหรับภาคธุรกิจวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานภา... อ่านต่อ

ก.แรงงาน จัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2021 สถานประกอบกิจการ 3 แห่ง...

ทั่วไป 16 ก.ย. –ThaiPR.net กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2021... อ่านต่อ

กสร. มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ คว้า 5 รางวัลระดับประเทศ...

ทั่วไป 10 ก.ย. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. และ 2 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)... อ่านต่อ

กสร. จับมือ ปส. ลงนาม MOU มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 6 ก.ย. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ... อ่านต่อ

กสร. ชี้แจงสิทธิของลูกจ้างที่ประสบภาวะน้ำท่วม ไม่ถือเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่...

ทั่วไป 3 ก.ย. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ประสบภาวะน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่... อ่านต่อ

กสร. ย้ำเตือนนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน

ทั่วไป 2 ก.ย. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบอุปกรณ์... อ่านต่อ

กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1...

ทั่วไป 31 ส.ค. –ThaiPR.net กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564... อ่านต่อ

กสร. ได้รับคะแนน 95.59 จากผลประเมิน ITA ยึดมั่นเป็นองค์กรสุจริต โปร่งใส...

ทั่วไป 27 ส.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับคะแนน 95.59 ระดับดีเยี่ยม จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564... อ่านต่อ

กสร. ร่วมมือ ILO เสริมองค์ความรู้ให้พนักงานตรวจแรงงาน แก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหญิงถูกละเมิดและคุกคาม

ทั่วไป 27 ส.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมมือ ILO มุ่งเสริมสร้างศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับมือกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่... อ่านต่อ

ก.แรงงาน ควักเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 14.5 ล้านบาท เยียวยาลูกจ้างจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกเลิกจ้าง

หุ้น-การเงิน 26 ส.ค. –ThaiPR.net กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 14.5 ล้านบาท เยียวยาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครสวรรค์... อ่านต่อ

กสร. เดินหน้ายกระดับพนักงานตรวจแรงงาน เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

ทั่วไป 24 ส.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใ... อ่านต่อ

กสร. ขานรับข้อสั่งการ รมว. แรงงาน ชี้แจงนายจ้างต้องดูแลสุขภาพลูกจ้างหญิงมีครรภ์...

ทั่วไป 20 ส.ค. –ThaiPR.net กสร. ขานรับข้อสั่งการรมว.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโร... อ่านต่อ

กสร. เผยผลการพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของลูกจ้างแล้ว 1,504 คน...

ทั่วไป 19 ส.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเผยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน... อ่านต่อ

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! กฎหมายใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั่วไป 11 ส.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเผยประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว... อ่านต่อ

กสร. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง เข้าถึงสิทธิ...

ทั่วไป 10 ส.ค. –ThaiPR.net กสร. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความสะดวก... อ่านต่อ

กสร. แจง หากนายจ้างละเมิดสิทธิหักเงินเยียวยา ม.33 จากเงินเดือนของลูกจ้าง...

ทั่วไป 9 ส.ค. –ThaiPR.net กสร. ชี้แจงประเด็นในสื่อออนไลน์ กรณีนายจ้างหักเงินเยียวยาที่ลูกจ้างได้รับสิทธิกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเงินเดือน... อ่านต่อ

จอมธนาได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน"...

ต่างประเทศ 6 ส.ค. –Asianet Press Release เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทจอมธนาได้รับรางวัลเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ประจำปี พ.ศ. 2564 ของประเทศไทย... อ่านต่อ

กสร. รุกสนองนโยบายรมต.เฮ้ง จับมือภาคเอกชน นำทีมช่วยเหลือคนงานก่อสร้างสู้โควิด

ทั่วไป 27 ก.ค. –ThaiPR.net รมว.แรงงาน ห่วงใยคนงานแคมป์ก่อสร้าง มอบหมายรองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาคเอกชน... อ่านต่อ

กสร. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จับตา 'ทิศทางการค้าโลก' นำ GLP...

ทั่วไป 27 ก.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดอบรมออนไลน์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม... อ่านต่อ

รมว. เฮ้ง ห่วงใย สั่งลุยดูแลคนงานก่อสร้าง ร่วมมือเอกชน ส่งอาหารช่วงกักตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ทั่วไป 27 ก.ค. –ThaiPR.net รมว.แรงงาน ห่วงคนงานแคมป์ก่อสร้างหลังต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด มอบหมายรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผนึกกำลังเอกชน... อ่านต่อ

กสร. มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน

ทั่วไป 22 ก.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน... อ่านต่อ

กสร. ลงพื้นที่ 'ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19' มอบสิ่งของยังชีพ แก่คนงานแคมป์ก่อสร้างย่านพระราม...

ทั่วไป 20 ก.ค. –ThaiPR.net รมว.แรงงาน ห่วงใยคนงานแคมป์ก่อสร้าง มอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่มอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่คนงานแคมป์ก่อสร้าง ย่านพระราม... อ่านต่อ

แรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 6.1 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างถูกลอยแพ

ทั่วไป 16 ก.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 6.1 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้าง บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์)... อ่านต่อ

กสร. ปั้นวิทยากรดูแลสุขภาพแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 2 ก.ค. –ThaiPR.net กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้าง... อ่านต่อ


ข่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก่อน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 15:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ