ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ “South Isan CBT Tourism Fest 2018”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 4 กันยายน 2561 11:16:58 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้ จัดพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ "South Isan CBT Tourism Fest 2018"

ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ภายในงานได้จัดให้มี การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และนิทรรศการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานกว่า 20 ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กิจกรรมกระทบไหล่นักวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยว กิจกรรม WORK SHOP กับชุมชนท่องเที่ยว เปิดเวทีเสวนาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้ โดย Blogger ดังจากเพจท่องเที่ยว รวมไปถึงการแสดงสุดพิเศษ จากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน (CBT อีสานใต้) สนับสนุนโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอารยธรรมอีสานใต้ พร้อมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนายกระดับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวบนฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริงอันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยือนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ให้รู้จักโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง