อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติคนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 11:58:14 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--สิทธิณีครีเอชั่น
อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคนพิการ

สมาคมพิการไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นตั้งใจได้ แม้ว่าจะเป็นอึปสรรคสำคัญในการพัฒนาแต่หากว่าจิตใจที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวก็ย่อมชนะอุปสรรคทากายได้ ดังเช่น ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ อีกหลายหน่วยงาน

ท่านเป็นผู้พิการทางสายตา ที่มีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการในหลายด้าน และได้รับรางวัลและการยกย่องจากหลายๆ หน่วยงาน เดิมทีในช่วงวัยเด็ก ท่านไม่ได้มีความพิการแต่อย่างใด แต่ด้วยความคึกคะนองในวัยเด็ก เป็นคนที่ชอบค้นคว้าและทดลองวิทยาศาสตร์ จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2510 ทำให้ดวงตาของท่านทั้งสองข้างบอดสนิท

ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ เขาเสียใจเป็นอย่างมากคิดว่าเมื่อเป็นผู้พิการก็คงไม่สามารถที่จะทำหรือปฏิบัติงานอะไรได้เหมือนที่เคยตาดีอยู่ แต่เขาก็ได้รับการแนะนำในทางที่ถูกต้องจากผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะ Miss. Jenivieve Caulfield (สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) ซิสเตอร์โรสมัวร์ แม่อธิการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงทำให้เกิดมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อมาในฐานะผู้พิการ

ความพิการทาสายตาไม่อาจกีดขวางความสามารถของท่านได้ ท่านสามารถชนะอุปสรรคทางกายและจิตใจของท่าน จนสามารถสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดคือปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านจึงเป็นหนึ้งในตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตาชีวิตของตัวเอง และท่านยังมีบทบาทหลายด้านเช่น ท่านเป็นแกนนำรณรงค์ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มาตรา 30, 55, 80) และ 2550 (มาตรา 30, 49, 54, 80) มีบทบัญญัติประกันสิทธิคนพิการและมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้พัฒนาคนพิการให้พึ่งตนเองได้หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รณรงค์ให้มี พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ยกเลิกกฎหมายจำกัดสิทธิคนพิการให้มีกฎหมายส่งเสริมหรือขจัดอุปสรรคเพื่อ ให้คนพิการมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เรื่องราวของคนพิการที่ไม่ยอมแพ้ต่อร่างกายและจิตใจของตนเองนั้น อิ๋งอิ๋งได้ถ่ายทอดลงสู่รายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ซึ่งออกอากาศผ่านทาง ช่อง NBT ทุกวันศูกร์เวลา 22.00-22.30 น.โปรดติดตามชมนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง