อพวช. จัดพิธีเปิดงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 11:36:28 น.
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนระดับประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงออก และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของชาติต่อไป

การนี้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. และพิธีปิด และมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง