ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวทั่วไป Thursday November 1, 2018 15:41 —ThaiPR.net

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "New Challenges in Teaching and Learning Development for the 21st Century and Thailand 4.0 ความท้าทายในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0" ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมืออาชีพต่อไป
โดยมีรูปแบบการจัดการประชุมดังนี้
1. ปาฐกถาพิเศษ/บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก
3. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ทั้งนี้ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกส่งผลงานบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ
1. Couse & Curriculum Development
2. Classroom Techniques and Teaching Methods
3. Education in the Changing World

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://alc.wu.ac.th หรือ โทร. 0-7567-3770 อีเมล alcwudas@gmail.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ