ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนเขาค้อ นำเทคโนโลยี- นวัตกรรม ชูท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ-วัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวทั่วไป Thursday November 1, 2018 17:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--ทีโอที

เร็ว ๆ นี้ (26 ตุลาคม2561) ที่ ลานชุมสายโทรศัพท์เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 โครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนชุมชนเขาค้อสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาด ให้กับชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมี
นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย นางจันทร์แรม ศรีเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ดร.พีระวัตร จันทกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ นายชูศักดิ์ ทิมทอง โทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นกิจกรรมด้าน CSR ซึ่งเป็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยโครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทีโอที ให้เชื่อมโยงโดยการพิจารณาเลือกชุมชนที่จะร่วมโครงการ TOT Young Club จากพื้นที่ในโครงการเน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ กล่าวว่า เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีสภาพผืนป่าและธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะบริเวณเขาค้อที่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" โดยแผนพัฒนาภาคเหนือตอนกลางในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที และขอบคุณส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน ให้เข็มแข็งสร้างเศรษฐกิจจากภายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ชุมชนเขาค้อมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของเขาค้อ อาทิ ผ้าเขียนเทียน ข้าวลืมผัว น้ำพริกมะขามอ่อน มะขามหวาน แมคคาเดเมีย ขนมจีนหล่มเก่า ข้าวแดกงา เป็นต้น
นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 โครงการ TOT Young Club ได้เปิดชุมชนใหม่ในภาคเหนือจำนวน 2 ชุมชน แห่งแรกคือชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งได้เปิดโครงการไปแล้ว(เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561) และแห่งที่ 2 คือ ชุมชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีโครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล4-เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ชุมชนบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ชุมชนตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุน ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ