นิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ข่าวทั่วไป 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 10:57 น. —ThaiPR.net

นิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้จัดนิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2018 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดนิทรรศการเพื่อเป็นพลังในการปกป้องและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรก ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร และเป็นการจัดนิทรรศการยาวนานที่สุดที่เคยจัดมาคือ 1 เดือน รวมถึงได้มีการแปลบอร์ดนิทรรศการเป็นภาษาจีนเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการจัดนิทรรศการทางองค์กรมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่งานนิทรรศการได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน และผู้นับถือศาสนาอื่น มีผู้เข้าชมนิทรรศการกว่า 7,000 คน จึงทำให้ทางองค์กรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสู่สังคมในวงกว้างที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น แต่เป็นทั่วทุกมุมโลก และทางองค์กรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามในใจของผู้เข้าชม เพื่อส่งต่อความดีความ และความเห็นที่ถูกต้องไปสู่สังคมโลกต่อไป

นิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า (KBO) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ยืนหยัดทำหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์มาลดทอนคุณค่าให้เป็นเพียง "งานพุทธศิลป์" เพื่อการประดับตกแต่งหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ บดบังคุณค่าที่แท้จริงที่มีไว้เป็นเครื่องรำลึกถึงพระพุทธคุณด้วยความกตัญญูและความเคารพ องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และฆราวาสยุคใหม่ผู้มีจิตกตัญญูหมายตอบแทนพระบรมศาสดา ที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยับยั้งความเห็นผิดและการกระทำอันเป็นการลบหลู่ต่อพระพุทธเจ้า เราหมายที่จะนำธรรมแท้ของพระพุทธองค์กลับคืนมาเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็น "ศาสนาแห่งการตื่นรู้"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ