ภาพข่าว: โรงพยาบาล วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย สร้างกุศลวัดหนองปลิง จ.กาญจนบุรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 10:43:36 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
สร้างกุศล

รศ.ดร.นพ.วิชัย และผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ถวายเงินจากการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างวิหารทรงไทยบูรพาจารย์"รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" สำหรับเป็นสถานที่สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอริยสงฆ์และปฏิบัติธรรมจำนวน 2,817,837 บาท ณ วัดหนองปลิง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง