สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14:34:51 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(Reach Truck and Engine Forklift) รุ่นที่ 1/2561 ณ สพร. 12 สงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดฝึกอบรมกลุ่มแรงงานในระบบ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโรงฝึกงาน ช่างยนต์2 สพร.12 สงขลา ให้กับกลุ่มพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา จำนวน 11 คน โดยมี นายประสาน มะโนรี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากร

นางอารี เตชะวันโต เปิดเผยว่า สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก มีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้ารับฝึกจะได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับรถยก ความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนประกอบต่างๆของรถยกแบบเครื่องยนต์และแบบไฟฟ้ายืนขับ กฎข้อบังคับ ขั้นตอนการขับรถยกอย่างปลอดภัย การตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยก ที่สำคัญเน้นการฝึกปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทุกคนต้องผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงจะจบหลักสูตร กลับไปที่ทำงานต้องสามารถทำงานได้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง