กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2561

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 15:09:35 น.
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2561 ซึ่งกรมส่งเริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ทึ่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีสินค้าทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักรสานและหัตถกรรม มาจัดเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ กำหนดการ ดังนี้

เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์
เวลา 13.30 น. นำชมการจัดแสดงสินค้าสหกรณ์และการสาธิตการจัดกระเช้า สินค้าสหกรณ์ เทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ชั้น 1
- ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและถ่ายภาพสินค้าสหกรณ์ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเข้าร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดโครงการ ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์หวัง เป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง