ขอเชิญชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ข่าวทั่วไป 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 16:59 น. —ThaiPR.net

สถาบันพระปกเกล้า จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ขึ้น ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมถึงความเป็นมาของระบอบการปกครองไทยตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ซึ่งวางรากฐานให้กับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20-11.45 น. ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญท่านเข้าชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ