ขอเชิญชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 16:59:42 น.
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ขึ้น ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมถึงความเป็นมาของระบอบการปกครองไทยตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ซึ่งวางรากฐานให้กับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญท่านเข้าชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.20-11.45 น. ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง