ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพมี 9 กิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 18:25:16 น.
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--สศอ.

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 และวันที่ 5 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เสนอ โดยคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ได้มอบหมายให้ สศอ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการที่ยื่นเอกสารและรายงานประกอบการสมัคร จำนวน 16 กิจการ และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 9 กิจการ ได้แก่

1. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
3. บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
5. บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
6. บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
7. บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
8. บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9. บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve และ Second Wave S-Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุ และปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยรางวัลดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

สำหรับพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง